Thống kê truy cập

Online :7
Tuần :2491
Tháng :9654
Tổng truy cập :458356
VAN MÀNG PVC-V14MHUTF1
 
  • VAN MÀNG PVC-V14MHUTF1

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: V14MHUTF1

Diaphragm-Type14  Handle - PVC- PT-  F-10K

Model: V14MHUTF1

Valve Type Operation Body Material Seal Material Connection Size ID (OD) Part Code Description 1 Remarks Model
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 15 (d20) V14MHUTF1015 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  15MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 20 (d25) V14MHUTF1020 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  20MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 25 (d32) V14MHUTF1025 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  25MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 32 (d40) V14MHUTF1032 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  32MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 40 (d50) V14MHUTF1040 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  40MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 50 (d63) V14MHUTF1050 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  50MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 65 (d75) V14MHUTF1065 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  65MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 80 (d90) V14MHUTF1080 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K  80MM   V14MHUTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVC PTFE Flanged_JIS10K 100 (d110) V14MHUTF1100 Diaphragm Type14  Handle        PVC /PT  F-10K 100MM   V14MHUTF1
Sản phẩm cùng loại
Mã sản phẩm : BFFX
Mã sản phẩm : V23LVUVS8
Mã sản phẩm : VSCORIEF
Mã sản phẩm : A2AKGUESJ
 
Mã sản phẩm : V21LVFVNJ
Thương hiệu

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)
Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)