ĐÈN CHIẾU SÁNG

THIẾT BỊ KHÁC

Thống kê truy cập

Online :17
Tuần :670
Tháng :12993
Tổng truy cập :406784
Diaphragm Type14-PVDF-PT F-10K
 
  • Diaphragm Type14-PVDF-PT F-10K

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: V14MHFTF1

Diaphragm Type14  Handle        PVDF-PT  F-10K

Model: V14MHFTF1

Valve Type Operation Body Material Seal Material Connection Size ID (OD) Part Code Description 1 Remarks Model
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 15 (d20) V14MHFTF1015 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  15MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 20 (d25) V14MHFTF1020 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  20MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 25 (d32) V14MHFTF1025 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  25MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 32 (d40) V14MHFTF1032 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  32MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 40 (d50) V14MHFTF1040 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  40MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 50 (d63) V14MHFTF1050 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  50MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 65 (d75) V14MHFTF1065 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  65MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 80 (d90) V14MHFTF1080 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K  80MM   V14MHFTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle PVDF PTFE Flanged_JIS10K 100 (d110) V14MHFTF1100 Diaphragm Type14  Handle        PVDF/PT  F-10K 100MM   V14MHFTF1
Sản phẩm cùng loại
Mã sản phẩm : V23LVUVS8
Mã sản phẩm : VSCORIEF
Mã sản phẩm : A2AKGUESJ
Mã sản phẩm : V21LVFVNJ
 
Mã sản phẩm : VGEMHUEFA
Thương hiệu

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)
Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)