ĐÈN CHIẾU SÁNG

THIẾT BỊ KHÁC

Thống kê truy cập

Online :23
Tuần :667
Tháng :12990
Tổng truy cập :406781
Diaphragm -Type14 -C-PVC- PT- F-10K
 
  • Diaphragm -Type14 -C-PVC- PT- F-10K

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: V14MHCTF1

Diaphragm -Type14  Handle  - C-PVC- PT-  F-10K

Model: V14MHCTF1

Valve Type Operation Body Material Seal Material Connection Size ID (OD) Part Code Description 1 Remarks Model
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 15 (d20) V14MHCTF1015 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  15MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 20 (d25) V14MHCTF1020 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  20MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 25 (d32) V14MHCTF1025 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  25MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 32 (d40) V14MHCTF1032 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  32MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 40 (d50) V14MHCTF1040 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  40MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 50 (d63) V14MHCTF1050 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  50MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 65 (d75) V14MHCTF1065 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  65MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 80 (d90) V14MHCTF1080 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K  80MM   V14MHCTF1
Diaphragm Valve Type14 Handle CPVC PTFE Flanged_JIS10K 100 (d110) V14MHCTF1100 Diaphragm Type14  Handle        CPVC/PT  F-10K 100MM  

V14MHCTF1

 

Sản phẩm cùng loại
Mã sản phẩm : V23LVUVS8
Mã sản phẩm : VSCORIEF
Mã sản phẩm : A2AKGUESJ
Mã sản phẩm : V21LVFVNJ
 
Mã sản phẩm : VGEMHUEFA
Thương hiệu

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)

Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)
Cty TNHH TM Kỹ Thuật Quốc Tế (ITT)